Hududiy Kengashlar


Toshkent shahar Kengashi raisi v.b.

Jumaboyev Akmal Muradovich

Telefon: +998 95 144-12-00

Email: toshkent_sh@yoshlarittifoqi.uz